Οι Υπηρεσιες μας

Βιοπαθολογία

Στο τμήμα διενεργούνται όλες οι εξετάσεις αίματος, ούρων και άλλων βιολογικών υγρών του σώματος με στόχο την σωστή πρόληψη, διάγνωση και παρακολούθηση της κατάλληλης θεραπείας. 

Καλύπτεται όλο σύνολο των εξετάσεων, από τις πιο απλές έως τις πλέον εξειδικευμένες με αναλυτές
υψηλής τεχνολογίας κάτω από συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο.

  • Βιοχημικές
  • Αιματολογικές
  • Ορμονολογικές
  • Ανοσολογικές
  • Νεοπλασματικοί δείκτες
  • Ανίχνευσης κορωνοϊού
  • Επίπεδα Φαρμάκων

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΥΕΘΑ