Ιωάννης Θεοδωράκος, Μικροβιολογικό, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα

Το εργαστήριο μας προσφέρει εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις στον τομέα της Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας. Σπειραματικά ερυθρά στα ούρα, Σπερμοδιάγραμμα, DNA Fragmentation index, Οξειδωτικό stress σπερματοζωαρίων, Μυκητόγραμμα.
Επίσης εκτελούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας.
Προσφέρεται σύμβαση με ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΥΕΘΑ.

 • Σπερμοδιάγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (WHO 2010) που περιλαμβάνουν τη χρήση μικροσκοπίου Phase Contrast και κυτταρολογικής χρωστικής για τη μελέτη της μορφολογίας
 • Κατακερματισμός DNA σπερματοζωαρίων (sperm DNA Fragmentation index- sDF ή DFI). Η εξέταση εκτελείται με Κυτταρομετρία ροής που θεωρείται ως μέθοδος αναφοράς και εφαρμόζεται το πρωτόκολλο TUNEL (Tunel assay kit, Apo direct, BD PharmingenTM)
 • Προσδιορισμός οξειδωτικού stress σπερματοζωαρίων με χρήση πρωτοκόλλου Κυτταρομετρίας Ροής για τον προσδιορισμό των σπερματοζωαρίων που φέρουν ενδοκυττάρια αυξημένα επίπεδα δραστικών ριζών οξυγόνου (reactive oxygen species-ROS)
 • Μικροβιολογικός έλεγχος για κοινά μικρόβια, αερόβια-αναερόβια, χρήση αυτοματοποιημένου ταυτοποιητικού συστήματος και αντιβιόγραμμα με MICs
 • Εξέταση ούρων με μικροσκόπηση αντιθέτου φάσεως (Phase contrast) για διερεύνηση της προέλευσης ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Καλλιέργειες αερόβιων και αναερόβιων μικροβίων
 • Χρήση του συστήματος AS4 Microscan, Beckmann Coulter για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των MICs
 • Μυκητόγραμμα με τη μέθοδο των E-test
 • Γενική εξέταση βιολογικών υγρών (αρθρικό, πλευριτικό)
 • Διενεργούνται όλες οι αιματολογικές, βιοχημικές και ανοσολογικές διαγνωστικές εξετάσεις Βιοπαθολογίας
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Έλεγχος θρομβοφιλίας
 • Μοριακή ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών

Επικοινωνία
Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30-16:00

Οι εξειδικευμένες εξετάσεις εκτελούνται κατόπιν ραντεβού

Στο μικροβιολογικό ιατρείο στην Αλεξάνδρας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις από ιατρό μικροβιολόγο Ιωάννης Θεοδωράκος Στο διαγνωστικό εργαστήριο στην Αλεξάνδρας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις ιατρός μικροβιολόγος Ιωάννη Θεοδωράκο Στο μικροβιολογικό ιατρείο στην Αλεξάνδρας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις από ιατρό μικροβιολόγο Ιωάννης Θεοδωράκος Στο διαγνωστικό εργαστήριο στην Αλεξάνδρας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις ιατρός μικροβιολόγος Ιωάννης Θεοδωράκος Στο μικροβιολογικό ιατρείο στην Αλεξάνδρας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις από ιατρό μικροβιολόγο Ιωάννη Θεοδωράκος Στο διαγνωστικό εργαστήριο στην Αλεξάνδρας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις ιατρός μικροβιολόγος Ιωάννης Θεοδωράκος DNA σπερματοζωαρίων Σπερμοδιάγραμμα Ανδρολογία Προγεννητικός έλεγχος DFI κατάτμηση DNA σπέρματος οξειδωτικό stress, υπογονιμότητα DNA σπερματοζωαρίων Σπερμοδιάγραμμα Ανδρολογία Προγεννητικός έλεγχος DFI κατάτμηση DNA σπέρματος οξειδωτικό stress, υπογονιμότητα DNA σπερματοζωαρίων Σπερμοδιάγραμμα Ανδρολογία Προγεννητικός έλεγχος DFI κατάτμηση DNA σπέρματος οξειδωτικό stress, υπογονιμότητα DNA σπερματοζωαρίων Σπερμοδιάγραμμα Ανδρολογία Προγεννητικός έλεγχος DFI κατάτμηση DNA σπέρματος οξειδωτικό stress, υπογονιμότητα