Οι Υπηρεσιες μας

Κυτταρομετρία Ροης

Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί σύγχρονη διαγνωστική μεθοδολογία για την αναγνώριση και τυποποίηση κυττάρων σε διάφορα είδη βιολογικών υγρών (αίμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό,μυελό των οστών, σπέρμα και άλλα).

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στα φυσικά χαρακτηριστικά του κυττάρου (μέγεθος, πολυπλοκότητα πυρήνα) καθώς και στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων συνδεδεμένων με φθορίζουσες ουσίες ή ειδικών χρωστικών που δεσμεύονται στην επιφάνεια του κυττάρου και προσδιορίζονται με τη μέτρηση της έντασης του φθορισμού τους.

Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση ειδικού αναλυτή που ονομάζεται κυτταρόμετρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα σε κάθε κύτταρο αλλά και ανάλυσης πολύ μεγάλου αριθμού κυττάρων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εξετάσεις που εκτελούνται με κυτταρομετρία ροής στο εργαστήριό μας είναι:  

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΥΕΘΑ